Natureza

Zonas de Ocio

Carballeira de Vilameán

Próxima ao pazo abacial de San Fins de Estacas e ao templo parroquial, esta enorme carballeira centenaria -antano coñecida co nome da tomada do cura- discorre entre valos e camiños de pedra. A carón dela atópase o campo da festa, no que carballos, corticeiras e plataneiros bravos sombrean un cruceiro.

Se nos achegamos a este lugar non debemos deixar de visitar o víacrucis -que partindo do templo parroquial sobe cara ao monte- e a horta do pazo abacial que inclúe un pombal e un hórreo que destaca pola súa altura e os oito pés de pedra nos que se asenta.

A 500 metros atopamos a aldea do Casal cunha gran carballeira que ben merece unha visita.