Condicións:
- Xornada parcial.

Requisitos:
- Licenciatura/Grao na rama de Ciencias (para impartir Matemáticas).

Interesados/as chamar ao teléfono: 886 151 785
(Oficina de Emprego de Vilagarcía de Arousa. nº oferta: 12.193)