Condicións:
- Xornada completa (as fins de sema na e festivos).

Interesados/as chamar ao teléfono: 886 151 785
(Oficina de Emprego de Vilagarcía de Arousa. Nº oferta: 11.089)