Condicións:
- Xornada parcial.

Requisitos:
- Muller con idade máxima de 29 anos.
- Inscrición no Sistema de Garantía Xuvenil.

Interesadas chamar ao teléfono: 886 151 785
(Oficina de Emprego de Vilagarcía de Arousa. Nº oferta: 11.816)