Requisitos: 
- Experiencia.

Interesadas enviar C.V. (con foto e contactos dos traballos anteriores) mediante whatsapp no teléfono: 655 845 525
(Gerardo).