Condicións:
- Xornada completa.

Requisitos:
- Experiencia mínima de 1 ano.
- Formación: F.P. Ciclo Superior en Informática.
- Dispoñibilidade de despazamento.
- Coñecementos de Inglés.

Interesaods chamar ao teléfono: 886 151 785
(Oficina de Emprego de Vilagarcía de Arousa. Nº oferta: 11.979)