Xoves, 05 Outubro 2017 06:30

Precisan UN/HA PEÓN GANDEIRO/A para granxa de vacún de leite. (Silleda)

Tarefas de limpeza e coidado dos animais da granxa.
Persoas interesadas contactar con Esther: 675 627 587.