Requisitos:
- Experiencia mínima de 6 meses.
- Dispoñibilidade para viaxar.

Interesados chamar ao teléfono: 886 151 159
(Oficina de Emprego de Cambados.
Nº oferta: 10.528)