Fábrica de Mobles Herfica selecciona UN/HA BARNIZADOR/A DE MOBLES (A Estrada):

As persoas interesadas deberán chamar ao teléfono:
986 573 217

 

OS INTERESAD@S INSCRIBIRSE A TRAVÉS DA WEB: WWW.EMPREGO.XUNTA.ES OU BEN ACUDINDO Á OFICINA DE EMPREGO OU BEN CHAMANDO AO 012 (TLF. DA XUNTA)