ENTIDADE: CEGAFOR

Descrición: 120 horas (30 presenciais e 90 a distancia). Clases presenciais do 9 a 31 de Outubro

nas horas A DISTANCIA  (Non teleformación) facilitarase material didáctico composto de manual e exames tipo test. (Os alumnos non teñen que conectarse a ningunha plataforma).

Destinatarios : Dirixido a traballadores asalariados que presten os seus servizos en empresas privadas do Réxime Xeral de calquera sector e que coticen á Seguridade Social en concepto de Formación Profesional no intre do inicio do curso.

Inicio: 02/10/2017para as horas presenciais formaranse os grupos en horarios de 14 a 16 h / 19:30 a 21:30h / sábados 9:30 a 13:30h

Remate: antes do 15/12/2017

Prazo : Aberto

Inscrición : Dirixirse a Cegafor, C/ Manuel Quiroga Nº 13 – 1º 36002 Pontevedra Telf 986869605.