Requisitos mínimos
Grao en Enxeiria Electrónica/Mecánica
Nivel de inglés B2
Valorable Máster en Prevención de Riscos Laborais.
Dispoñibilidade para viaxar.

 

https://www.infojobs.net/caldas-de-reis/ingeniero-mantenimiento/of-i0a904e627f4b5c96bab0c858e4e92f?applicationOrigin=search-new%7Celement~31421743956