Requisitos mínimos
- Ter coñecemento de producto na sección mencionada. Experiencia en CORTE de producto.
- Ter unha clara orientación ao cliente.
- Experiencia demostrable en postos anteriores como Profesional de Producto Fresco Tradicional da sección (CARNICERÍA)

 

https://www.infojobs.net/vilagarcia-de-arousa/auxiliar-carniceria/of-i9cfceac6c54e5ca27bea04f8da9b0b?applicationOrigin=search-new%7Celement~31421743956