Luns, 11 Novembro 2019

Requisitos mínimos:

  • Certificado de conservador/a de aparellos elevadores ou Ciclo Formativo habilitante para o desenvolvemento da profesión.
  • Carné de conducir e coche propio.

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/tecnico-mantenimiento-ascensores/of-i1e621ba7924d7c914b7b2c852c4741?applicationOrigin=search-new