Luns, 15 Xullo 2019

Datos Adicionais:

REALIZACIÓN DE LABORES DE LIMPEZA EN LOCAIS COMERCIAIS, OFICINAS,

INMOBLES, ETC EN DIVERSOS CENTROS DA ÁREA METROPOLITANA DE SANTIAGO//

POSIBILIDADE DE DESPRAZAMENTO A OUTROS MUNICIPIOS DA COMUNIDADE

GALEGA// XORNADA COMPLETA DE LUNS A SÁBADO (39 HORAS SEMANAIS)//

CONTRATO INDEFINIDO// PERMISO DE CONDUCIR B1.

Oferta de traballo xestionada polos Servizos Públicos de Emprego:

Datos de Contacto:

Teléfono : 012