Santiago de compostela 11 de Julio de 2019

DESCRICIÓN:
As propias da ocupación

Contrato: De duración determinada
Número de vacantes: 1
Prazo de Presentacion de C.V ata:21/07/2019
Horario: 00:00 a 8:00h
https://axencialocaldecolocacion.org/ofertas