Martes, 02 Xullo 2019

Oferta de traballo xestionada polos Servizos Públicos de Emprego:

OFICIAIS DE SEGUNDA OU TERCEIRA, CON MÁIS DE 24 MESES DE EXPERIENCIA E CARNÉ DE CONDUCIR B.

PREFERIBLE CON FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. 

VALORARASE FORMACIÓN PROFESIONAL DA RAMA DE ELECTRICIDADE.

Datos de Contacto:

Teléfono : 886151125

Datos da oferta 122019007999