DATA DE PUBLICACIÓN 04 de Julio de 2019 

REQUISITOS:
Formación: GRAO EN RELACIÓNS LABORAIS, DEREITO, PSICOLOXÍA OU ADE. VALORASE MÁSTER OU POSGRAO DE RR HH.
 
Experiencia: EXPERIENCIA ENTRE TRES E CINCO ANOS

DESCRICIÓN:
Responsable do cumprimento da normativa e políticas corporativas en materia de RR HH. Xestión dos equipos de traballo. Elaborar estratexias de recrutamento, selección e administración de persoal. Retención de talentos. Negociación cos empregados. Planificación (Vacacións, libranzas...)
INSCRÍBETE AQUÍ

OUTRAS CARACTERÍSTICAS:
Salario: A CONVENIR 
Contrato: Contrato Indefinido 
Número de vacantes: 1 
Prazo de Presentacion de C.V ata:20/07/2019 
Horario: Xornada completa 

https://axencialocaldecolocacion.org/oferta-ficha/3257