Requisitos mínimos:

- Experiencia en departamento laboral ou como administrativo/a de RRHH.

- Dispoñibilidade inmediata.

https://www.infojobs.net/vilagarcia-de-arousa/administrativo-rrhh/of-icf5e16b6be45a7bbc3f211db25b1ee?applicationOrigin=search-new