Martes, 11 Xuño 2019

Requisitos mínimos:

  • Estudos FP Superior (relacionados co sector automoción)
  • Valorarase experiencia previa como Asesor/a de Servizo Postventa
  • Valorarase o manexo de ferramentas específicas de marca para a xestión de postventa.
  • Capacidade de traballo en equipo.
  • Persoa agradable, paciente, moi enfocado na venda e afeito traballar por obxectivos. 
  • Persoa moi ordenada e metódica.
  • Capacidade alta para planificar e priorizar o traballo.

https://www.infojobs.net/cuntis/asesor-servicio-postventa-citroen/of-i0cf3855eb44eb79bb69947fc384c1c?applicationOrigin=search-new