Martes, 14 Mai 2019

Requisitos mínimos:
- É requisito indispensable contar con experiencia previa no posto (camión ríxido e/ou trailer).
- Buscará a excelencia na atención ao cliente, deberá de ser activo, con capacidade de traballo e iniciativa.
- Carné C1- CAP.

https://www.infojobs.net/a-estrada/chofer-referencia-estrada-13-05-2019/of-i6b7253757f4d81b5d8c8e56536724e?applicationOrigin=search-new%7Celement~35232950328