Martes, 14 Mai 2019

Requisitos mínimos
-Persoa responsable, organizada e autónoma.
- Experiecia previa en posto similar.
-Dispoñibilidade de incorporación inmediata.

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/camarero-pisos-santiago-compostela/of-i0087ca3a9a4eb1918828a5de087d6d?applicationOrigin=search-new%7Celement~35619236618