Martes, 14 Mai 2019

Requisitos mínimos:
- Grao en Relacións Laborais, Psicoloxía, ADE ou similar.
- Moi valorable experiencia previa en posto similar.
- Capacidade resolutiva.
- Implicación e afán de crecemento simultáneo co proxecto profesional
.

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/tecnico-rrhh/of-id70badcfa9426c8e48bb389fbea38a?applicationOrigin=search-new%7Celement~35619236618