STAC selecciona ELECTROMECÁNICO/A (Mantemento Industrial) (Padrón)

REQUISITOS:

  • Estudos de Enx. Técnica Industrial e/ou Formación Profesional de grao superior na rama do mantemento industrial (mecánica, electricidade, automatización, robótica, etc.) ou similar.
  • Experiencia previa demostrable de polo menos 3 anos en contornas industriais.
  • Coñecementos de mecánica, electricidade, automática, etc.
  • Capacidade para reparar avarías eléctricas, mecánicas, neumáticas, etc.
  • Dispoñibilidade/flexibilidade horaria para traballar a quendas.
  • Residencia na zona de Padrón ou proximidades e/ou posibilidade de cambio de residencia.
  • Carné de conducir e vehículo propio.

 

https://www.infojobs.net/padron/electromecanico-mantenimiento-industrial/of-i69e27df08643b6bad9b4ef8c5c528a?applicationOrigin=search-new%7Celement~32946832558