EDNON selecciona TÉCNICO/A DE SISTEMAS (Vilagarcía)

Requisitos mínimos:
FP de informática ou similar
Dispoñibilidade de carné de conducir e vehículo
Experiencia mínima de 2 -3 anos nun posto similar
Buscamos a unha persoa autónoma no desenvolvemento das súas tarefas

https://www.infojobs.net/vilagarcia-de-arousa/tecnico-sistemas/of-ie27ccf09eb429d8f93a535a83b770c?applicationOrigin=search-new%7Celement~32946832558