IGLEVA SL selecciona ASESOR/A LABORAL / LABORALISTA (Santiago)

Requisitos mínimos

  • TITULACIÓN. Relacións Laborais, Graduado Social ou Dereito.
  • EXPERIENCIA. Mínima de 6 anos en posto similar.
  • RESIDENCIA. Residencia obrigatoria en SANTIAGO DE COMPOSTELA e dispoñibilidade de vehículo propio.
  • CARTEIRA. Valorarase enormemente achega de carteira ou integración de empresas novas.
  • CALIDADES. Persoa que coñeza o sector da Relacións Laborais, con amplas habilidades Técnicas. (i) capacidade para xestionar os servizos laborais dos clientes da organización con eficacia. (ii) persoa constante, seria e auto-disciplinada. (iii) calidades empáticas, comunicadoras, sociais e asertivas. (iv) experiencia de traballo en equipo. (v) resolutiva, negociadora e honesta.
  • INFORMÁTICA. Requírese dominio profesional nos programas de nóminas A3 ou similar, dominio profesional en follas de cálculo, así como en tratamento de textos ou bases de datos.

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/asesor-laboral-laboralista/of-ibc900851e64f738204c49ae1c69252?applicationOrigin=search-new%7Celement~32946832558