Nest Style Hotels selecciona RECEPCIONISTA (Santiago)

  • Manexo de chanel manager Site Minder ou similar, manexo do PMS Sihot
  • Traballo en equipo
  • Atención ao cliente interno e externo.
  • Recepción de chamadas telefónicas.
  • Gestion de reservas
  • Peche de vendas en portais
  • Facturación, cobros e arqueo caixa.
  • Checks- ins.
  • Checks- outs.
  • Atender reclamacións dos clientes.

https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-santiago-de-compostela/recepcionista-nest-style-santiago-of99393/?utm_source=Indeed&utm_medium=Organic&utm_campaign=Organic&cid=partner_indeed___es