Requisitos:
Estudos mínimos
Formación Profesional Grao Superior - Administración e Finanzas
Experiencia mínima
A lo menos 1 ano

https://www.infojobs.net/caldas-de-reis/auxiliar-administrativo-con-experiencia/of-i6ff5f4683948478ee720e51ea16e6a?applicationOrigin=search-new%7Celement~35232950328