Luns, 08 Abril 2019

Requisitos:

Valorarase postivamente:

  • Experiencia en programas de infancia, preferiblemente en proxectos de participación e de incidencia política.
  • Experiencia en entidades do terceiro sector, preferiblemente no ámbito da infancia.
  • Experiencia en postos de xestión

Competencias:
Iniciativa e autonomía, Capacidade de aprendizaxe, Optimismo e entusiasmo, Capacidade para liderar iniciativas, Organización e planificación, Fiabilidade técnica e persoal, Comunicación interpersoal, Traballo en equipo, Diplomacia e “saber estar”

https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/responsable-secretaria-tecnica/161171?pageIndex=4&volver=&bsPais=60&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed