Requírese:

- Formación na rama industrial.

- Experiencia de polo menos cinco anos en posto de responsabilidade no sector industrial.

- Altas capacidades comunicativas e de negociación.

- Coñecemento sobre organización e xestión de persoal.

https://eulen.taleo.net/careersection/eul_career_site/jobdetail.ftl?job=190000VJ&tz=GMT-05:00&tzname=America/Chicago&lang=es