Requisitos mínimos
- Estudos de Grao en Óptica e Optometría ou Diplomatura.
- Excelentes dotes de comunicación, traballo en equipo, confianza no uso de equipo técnico, destreza manual e precisión, boa organización e planificación, atención ao detalle.

https://www.infojobs.net/vacante/optico-optometrista-padron-caldas-reis/of-i6dee6bf35d44fbb7d50c5aade4a04d?applicationOrigin=search-new%7Celement~34009362078