REQUISITOS:
- Formación en atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións ou non domicilio (certificado de profesionalidade).
- Permiso de conducir. Vehículo propio.
- Imprescindible estar en posesión do certificado de discapacidade e/ ou incapacidade permanente.

http://www.cogami.gal/servizos/particulares/emprego/pontevedra/s-auxiliar-de-axuda-a-domicilio-para-cuntis-e-a-estrada/