Xoves, 03 Xaneiro 2019

Requisitos mínimos:
- Grao + Master en Prevención de Riscos laborais.
- Informática: Nivel experto en medicións e orzamentos AutoCAD, e Excel.
- Perfil comercial.
- Carné de Conducir.

https://www.infojobs.net/caldas-de-reis/tecnico-prevencion-riesgos-laborales/of-i34a202a92141a19f796567acf4026a?applicationOrigin=search-new%7Celement~34655710538