Requisitos:
- Experiencia.

Interesados/as chamar ao teléfono: 881 867 283 (Oficina de Emprego).