Condicións:
- Contrato anual.
- Xornada completa.

Interesados/as chamar ao teléfono: 609 301 451 (Jorge).