Requisitos:

- Experiencia.
- Carné de conducir C+E, CAP e tarxeta de tacógrafo dixital en vigor.

Interesados/as chamar ao teléfono: 881 867 283 (Oficina de Emprego).