Interesados/as chamar ao teléfono: 886 159 334 (Oficina de Emprego).