Requisitos:
- Experiencia mínima de 6 meses.

Interesados/as chamar ao teléfono: 886 151 157 (Oficina de Emprego).