Requisitos:

  • Formación básica en seguridade.
  • Certificado de recoñecemento médico en vigor.

Interesados/as chamar ao teléfono: 886 110 924 (Oficina de Emprego).