Condicións:

  • Do 3 ao 5 de Agosto (Festa do Albariño).
  • Xornada completa (quenda de noite).

Interesados/as chamar ao teléfono: 610 228 009.