Luns, 30 de Xullo de 2018

Requisitos mínimos:

  • Grao en Enxeñeiría Electrónica e Automática
  • Nivel de inglés B2
  • Valorable Máster en Prevención de Riscos Laborais.
  • Dispoñibilidade para viaxar.

https://www.infojobs.net/padron/ingenieros-proyectos/of-i4160b52caa47da8254937b188205af?applicationOrigin=search-new