Condicións:
- Xornada completa.

Interesados/as chamar ao teléfono: 886 151 785
(Oficina de Emprego de Vilagarcía de Arousa.
Nº oferta: 8.058)