Requisitos:
- Experiencia mínima de 1 ano.
- Curso de Prevención de Riscos Laborais (Nivel básico: 20 h. + 6 h. do oficio).

Interesados/as chamar ao teléfono: 886 151 785
(Oficina de Emprego de Vilagarcía de Arousa.
Nº oferta: 5.340)