Condicións:
- Xornada completa.

Requisitos:
- Curso de Prevención de Riscos Laborais (Nivel básico: 20 h.).
- Carné de conducir.

Interesados/as chamar ao teléfono: 886 151 785
(Oficina de Emprego de Vilagarcía de Arousa. Nº oferta: 6.544)