Condicións:
- Xornada completa.

Requisitos:
- Experiencia como Oficial / Xefe de Obra en traballos de cubertas e tellados.

Interesados/as chamar ao teléfono: 886 151 785
(Oficina de Emprego de Vilagarcía de Arousa.
Nº oferta: 3.691)