Condicións:
- Xornada completa.

Requisitos:
- Home maio de 25 anos.
- Carné C+E.

Interesados/as chamar ao teléfono: 886 151 785
(Oficina de Emprego de Vilagarcía de Arousa.
Nº oferta: 3.766)