Condicións:
- Xornada parcial.

Requisitos:
- Experiencia mínima de 3 meses en limpeza de inmobles.
- Muller menor de 50 anos.
- Discapacidade física mínima do 33 %.
- Carné de conducir.

Interesados/as chamar ao teléfono: 886 151 785
(Oficina de Emprego de Vilagarcía de Arousa.
Nº oferta: 3.403)