Luns, 26 Febreiro 2018

Requisitos:
- Formación relacionada co posto: Ciclo Medio, obradoiros de emprego, formación en xardineiría.
- Indispensable experiencia previa en posto de a lo menos un aoo.
- Flexibilidade horaria.

https://eulen.taleo.net/careersection/eul_career_site/jobdetail.ftl?job=180000IF&tz=GMT-06:00&lang=es