Luns, 15 Xaneiro 2018

Requisitos:
- Carné de conducir e vehículo propio.
- Dispoñibilidade horaria de fins de semana e experiencia. -
Valorarase tamén formación específica no sector.

Persoas interesadas chamar ao 698 13 07 73