5 CONDUTORES/AS PARA REPARTO DE MERCADORÍAS EN PONTEVEDRA

Descrición:
Distribución de mercadorías por Galicia con saídas desde a central en Pontevedra.

Condicións:
- Xornada completa.

Requisitos:
- Experiencia.
- Estudos mínimos: E.S.O.
- Carné de conducir E + CAP.

https://www.infojobs.net/pontevedra/conductor-trailer-galicia/of-i9068f65e5448e9bc1d1b55f7a17927?applicationOrigin=search-new