7 TRABALLADORES/AS PARA DEPARTAMENTO DE VENTAS DE EMPRESA DE TELEFONÍA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

Condicións:
- Duración do contrato: 6 meses.
- Xornada completa.

Requisitos:
- Non se require experiencia.
- Estudos mínimos: E.S.O.

 

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/departamento-ventas-vendedores-telefonia/of-i67dec980654592924a5faee6380f6f?applicationOrigin=search-new